Uz digip.lv
Reģistrēties

MĀKSLĪGĀ INTELEKTA TALANTU PROGRAMMA

Pieteikšanās no 2.augusta

Attēls ar lidojošām daļiņām lodes veidā

Aicinām pieteikties

Latvijas jauniešus ar izciliem sasniegumiem IT un matemātikā, kuri ieguvuši vidējo izglītību. 9 mēneši - intensīvas apmācības, kuru laikā padziļināti apgūsi C++, Python un mākslīgā intelekta izstrādi kopā ar mentoriem - nozares speciālistiem.

Pēc apmācību beigām būsi gatavs praksei un darbam mākslīgā intelekta uzņēmumos.

Reģistrēties

Pieņem MI izaicinājumu

Intelekts
Kreativitāte
Izaugsme
Ieguvumi
  • Programmas pasniedzēji - izcili mākslīgā intelekta un programmēšanas speciālisti ar ilggadēju pieredzi izstrādē un apmācībās;
  • Mentoru atbalsts un konsultācijas visas programmas laikā;
  • Iespēja realizēt praktiskus MI uzdevumus;
  • Iespēja iegūt praktisku darba pieredzi pēc 9 mēnešu mācībām;
  • Programma notiks attālināti un ir apvienojama ar studijām;
  • Programma ir bez maksas, apmeklējot visas nodarbības;
  • Programma vērsta uz to, lai Tev pēc 9 mēnešiem būtu visas nepieciešamās prasmes un iespēja sākt karjeru mākslīgā intelekta izstrādē, kādā no vadošajiem MI izstrādes uzņēmumiem.
Prasības

Kritēriji - izcilas sekmes, sasniegumi konkursos un olimpiādēs (īpaši informātikas un matemātikas jomā), vēlme aktīvi darboties un realizēt interesantus MI projektus.

Kā arī jāiztur loģikas tests un pārrunas ar MI talantu programmas pārstāvjiem.

No 2.augusta
Reģistrācija

Pieteikumus pieņemam no 2.augusta līdz 30. augustam.

N0 20.augusta
Pārrunas

Loģikas tests, individuālas sarunas, atbilstības izvērtējums.

1.septembris
Apmācību sākums

Turpmākos 9 mēnešus apgūsi prasmes un iemaņas MI karjeras startam.

31.maijs
Programmas beigas

Programmas noslēgums, intervijas un pārrunas.

Tiekamies!