Liepājā sagatavo jaunos speciālistus lietu interneta, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta jomā

#kopiena
Dalīties:
Ikona - persona
Autors:
Līva Vecvagare
Ikona - kalendārs
29
.
10
.
2021
.

Pirms gada, oktobrī, Digitālo inovāciju parks (Liepājas pašvaldība, “Sense Media”, LSEZ, UPB) kopā ar uzņēmumu “Giraffe360” un Liepājas Universitāti dibināja Liepājas tehnoloģiju klasteri, lai kopīgiem spēkiem ar dubultu jaudu sekmētu IT nozares attīstību pilsētā.

Augstākās izglītības loma sabiedrības nepārtrauktas pilnveides procesā ir nenoliedzama, un par to liecina arī  tas, ka Liepājas Universitātē tiek sagatavoti speciālisti visdažādākajās jomās, kopumā aptverot 34 studiju programmas un sniedzot iespēju apgūt dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību.

Reģiona attīstībai un sabiedrības ilgtspējīgai izaugsmei šādas augstākās izglītības iestādes esamība ir īpaši nozīmīga, jo tādējādi ne tikai tiek sagatavoti speciālisti, bet arī veicinātas inovācijas un attīstīta uzņēmējdarbība. Pateicoties LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) un IT studiju programmu esamībai Liepājā, pilsētā šobrīd darbojas ne tikai jaudīgi Latvijas IT uzņēmumi, piemēram, robotikas uzņēmums “Giraffe360” un programmatūras testēšanas uzņēmums “TestDevLab”, bet arī starptautiski IT uzņēmumi “Emergn”, “TietoEVRY”, turklāt vairākus IT uzņēmumus dibinājuši Liepājas Universitātes datorzinātņu un IT absolventi, piemēram, uzņēmumi “Sense Media”, “S-TEC Latvia”, “A4 Studio” un citi.

Priekšplānā – lietu internets, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts

LiepU DIF tiek piedāvātas studijas visos studiju līmeņos – bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī –, tādējādi nodrošinot arī fakultātes pētniecības potenciāla attīstību.

Fakultātē ir nodefinēti trīs attīstības virzieni – lietu internets, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts. Lai šo mērķi sasniegtu, līdztekus pamatprogrammai “Informācijas tehnoloģija” ir ieviestas divas jaunas studiju programmas – “Viedās tehnoloģijas un mehatronika”, kur sagatavo inženierus mehatronikā, un “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kur savukārt sagatavo vides inženierus. Jaunās studiju programmas veidotas ar ESF projekta SAM 8.2.1.0/18/A/010 projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” finansiālu atbalstu.

LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultātes studenti

“Šī kombinācija iezīmē mūsu attīstības tendences gan studijās, gan pētniecībā, un tas sakrīt gan ar Liepājas definēto virzienu tehnoloģiju jomā, gan pasaules tendencēm. Īpaši vēlos akcentēt vides jautājumu – arvien vairāk tiek runāts, kā viedās tehnoloģijas var palīdzēt saudzēt vidi,” uzsver DIF dekāne Anita Jansone.

Lai realizētu ambīcijas, tiek meklēti papildspēki

Fakultātes mācībspēku komanda lolo lielus plānus nākotnei. Lai realizētu ambīcijas un īstenotu jau esošās iestrādnes, DIF meklē kolēģus, kuriem ir vēlme savas zināšanas nodot jaunajiem speciālistiem un aktīvi iesaistīties pētniecībā, veidojot dažādus projektus programmēšanā, mehatronikā vai vides inženierijā.

“Pateicoties Digitālajam inovāciju parkam, jau tagad sastrādājamies ar mākslīgā intelekta jomas speciālistu Ēvaldu Urtānu mašīnmācīšanās jomā – plānojam mākslīgo intelektu pastiprināti mācīt maģistra līmenī. Šobrīd jau tiek realizēts modulis “Mākoņdatošana” maģistratūras līmenī – meklējam arī šajā jomā papildspēkus,” atklāj Anita Jansone, uzsverot, ka galvenais, lai potenciālajiem kolēģiem ir interese un motivācija dalīties ar savām zināšanām un izglītot jaunos speciālistus, kā arī aktīvi attīstīt pētniecību.

Studentiem ideju netrūkst

Fakultātes lepnums ir studenti. Dekāne pauž prieku, ka DIF studenti ļoti aktīvi iesaistās dažādu projektu realizācijā, tai skaitā projektā “KInGS – Kurzemes inovāciju granti studentiem”, kā mērķis ir sekmēt un attīstīt studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu un uzņēmējspēju. Veiksmīgi piemēri ir Jāņa Dunkera projekts “Inovatīva žāvētāja izstrāde” un Sebastiana Štāla-Aploka darbs “Datorvadāmas rokas protēzes izstrāde”.  Studenti arī piedalās LiepU ikgadējā konkursā, kur prezentē savus pētnieciskos projektus un saņem LiepU grantus to realizācijai.

Cieša sadarbība ar uzņēmumiem

Lai studenti gūtu zināšanas par aktuālām tēmām, fakultāte piesaista speciālistus arī no uzņēmumiem. “Sadarbība ar uzņēmumiem ir intensīva un rezultatīva. Vismaz divas reizes mēnesī attālināti tiek organizētas meistarklases ar uzņēmumiem “Accenture”  un “TestDevLab”. Kad bija iespēja tikties klātienē, iesaistījās arī tādi IT uzņēmumi kā “Emergn”, “Giraffe360”, “TietoEVRY”, “InPass”,” stāsta DIF dekāne Anita Jansone.

Meistarklase sadarbībā ar lietu interneta uzņēmumu “InPass” 2019. gadā

Studentiem ir iespējas iegūt apliecinājumu, kas var noderēt turpmākajā karjerā, jo sadarbībā ar uzņēmumu SIA “Mikrotīkls” LiepU ir izveidota “MikroTik Akadēmija”, kur var apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datortīklu uzbūvi un to darbības principiem. Pēcāk studenti var kārtot MikroTik MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikācijas eksāmenu. To veiksmīgi nokārtojot, studenti ir sertificēti darbam ar MikroTik datortīkla aparatūru.

DIF iesaistās skolēnu izglītošanā

Fakultāte aktīvi darbojas arī jaunās paaudzes izglītošanā STEM jomā. Dažādās izglītojošās iniciatīvas rosinājušas Liepājā inovatīvu piedāvājumu attīstību, kas šobrīd izpaužas, piemēram, sadarbībā ar Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) skolēniem rīkojot aktivitātes koprades telpā “Dabas māja”.

Tāpat DIF jau teju 20 gadus organizē dažādas olimpiādes, tostarp matemātiķa Edvīna Ģinguļa vārdā nosaukto matemātikas un fizikas olimpiādi. Programmēšanas olimpiāde šīgada pavasarī kļuva par Liepājas pilsētas atvērto olimpiādi, kas ir rezultāts universitātes ciešajai sadarbībai ar Digitālo inovāciju parku un Liepājas tehnoloģiju klasteri.

Kopīgiem spēkiem pretī labiem rezultātiem

Fakultātes dekāne Anita Jansone norāda – tikai apvienojot spēkus, var panākt labu rezultātu. Plānotais un sasniegtais ir vērsts uz kopējo ar ilgtspēju un ar zaļajām aktivitātēm saistīto mērķi. Tādēļ vēl jo svarīgāk, ka, pateicoties tādiem tīklošanās pasākumiem kā “IT Waffle Meetup”, Liepājā ir izveidojusies cieša IT kopiena.

“IT uzņēmumi uzsāk darbību Liepājā lielākoties tādēļ, ka šeit ir universitāte. Prieks, ka ar uzņēmumiem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība – uzņēmumi piedāvā gan prakses iespējas, gan īsteno meistarklases, gan sniedz atbalstu dažādiem pasākumiem. Mans vēlējums ir – lai Liepājas Universitātē studentu ir tik daudz, ka pietrūkst telpu, un uzņēmumiem būtu plaša jauno speciālistu izvēle,” pauž Anita Jansone.

Foto

Diemžēl, šim rakstam nav attēlu.

Citi raksti

Saņem jaunumus e-pastā
Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Diemžēl, neizdevās pieteikties jaunumiem! Mēģiniet vēlreiz!