Vidējās un augstākās IT izglītības programmas Liepājā

Liepājā iespējasm apgūt IT izglītību visos līmeņos, no vidējās līdz doktora grādam
Pieteikties jaunumiem

Formālās IT izglītības iespējas

Ikona - diploms

3 vidējās izglītības iestādes ar iespēju apgūt padziļināti IT prasmes

Ikona - skolas ēka

2 universitātes ar 11 specializētām IT studiju programmām

Ikona - gāmatu plaukts

IT izglītība pieejama visos līmeņos, kopā 16 specializētās programmās

Vidējā izglītība

Jaunieši klasē pie datoriem mācās
Kad pienācis laiks domāt par nākotnes profesiju

Ir pienācis īstais brīdis, lai domātu par nākotnes karjeru. Skaidrs ir tas, ka karjera IT paver visplašākās iespējas nākotnes profesiju izvēlē. IT ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm un pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru dienu pieaug. Izmanto iespēju pievienoties IT jau tagad!

Vidējā izglītība ar IT ievirzi
+
Liepājas Raiņa 6.vidusskola
Mācību ilgums: 3 gadi
Ikona - adrese

Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411, Latvija

Raiņā 6.vidusskola jaunieši klasē apgūst IT

Liepājas Raiņa 6.vidusskolā nozīmīga vieta un loma ir mūsdienu tehnoloģijām, kādu nav citās skolās. Skolēni apgūst digitālās prasmes, rada un inovē, gūst praktisku pieredzi.  Vidusskolā tiek attīstīts jēgpilns tehnoloģiju lietojums mācību procesā un ikdienā. Kopš 2014. gada Liepājas Raiņa 6. vidusskola vairākus gadus bijusi Microsoft Showcase skolu programmā. Tehnoloģisko nodrošinājumu skola saņēmusi ar dažādu atbalsta programmu, sadarbības partneru, pašvaldības, Eiropas Savienības palīdzību. Katrā klasē ir skārienekrāni, mācību stundās tiek iesaistīti telefonus kā balsošanas pultis, un izmantotas dažādas lietotnes. Skolēni izmanto gan iPad ierīces, gan planšetdatorus. Skolā ir viena no lielākām 3D printeru klasēm Eiropā ar 10 printeriem. Skolā izglītību apgūst bērni no 5. līdz 12.klasei.

Grafiskais dizains
+
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
Mācību ilgums: 4 gadi
Ikona - adrese

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, Latvija

Jaunieši pārspriež dizainu LMMDV

Profesionālās izglītības programma sniegs audzēkņiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas grafikas dizainera profesijai atbilstoši aktuālajām darba tirgus prasībām radošajās industrijās. Izglītības programma "Grafikas dizains" ir viena no specializācijas virziena "Komunikācijas dizains" apakšnozarēm. Mācību procesa laikā jaunietis veidos ilustrācijas, apgūs dažādas grafiskās datorprogrammas, gūs iemaņas foto un video darbu veidošanā, iepazīsies ar komunikācijas projektu organizēšanu, izstrādās logotipus un iepakojumus, iejutīsies profesionāļa lomā, analizējot konkrētus darba uzdevumus. Realizējot dažādus mācību projektus, būs iespēja uzzināt, kā radīt idejas un padarīt tās par realitāti gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Iegūtās prasmes sagatavos studijām mākslā, dizainā vai mārketinga un reklāmas komunikācijā, kā arī absolvents gatavs darbam reklāmas studijās, mārketinga un komunikācijas aģentūrās vai dizaina birojos.

Audiovizuālās komunikācijas dizains
+
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
Mācību ilgums: 4 gadi
Ikona - adrese

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401, Latvija

Jaunieši apgūst jauno vielu LMMDV

Jauna un laikmetīga profesionālā modulārā programma "Audiovizuālās komunikācijas dizains" sniegs iespēju padziļināti apgūt dažādus digitālos un tradicionālos medijus, kā arī iegūt izpratni par laikmetīgu dizainu. Šajā programmā audzēknis gūs iemaņas radošam darbam ar video, foto, animāciju, tīmekļa tehnoloģijām, kā arī ar 2D un 3D grafiku. Galvenie mācību priekšmeti: gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, grafikas dizains (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop), tipogrāfija, animācija (Adobe After Effects, Adobe Animate), foto un video tehnoloģijas (Adobe Premiere Pro), tīmekļa vietņu tehnoloģijas un dizainu (HTML, CSS, Adobe Xd, u.c.), 3D modelēšana (Cinema 4D), interaktīvās vides projekti (VR, AR, 360° video), skaņu dizains (Final Cut Pro, Ableton u.c.). Absolvējot šo programmu ir plašas iespējas turpināt attīstīt audiovizuālās mediju prasmes augstskolas līmenī, piemēram, Liepājas Universitātes programmā "Jauno mediju māksla", kā arī dažādās mākslas un dizaina augstskolās visā Eiropā vai uzsākt darbu kā asistents mediju aģentūrās, kā arī animācijas un filmu studijās.

Programmēšanas tehniķis
+
PIKC Liepājas Valsts Tehnikums
Mācību ilgums: 4 gadi
Ikona - adrese

Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405, Latvija

LVT jauneši strādā datorklasē

Pēc pamatskolas absolvēšanas iespēja apgūt vidējo profesionālo izglītību ar specialitāti "Programmēšanas tehniķis". Mācību programmas saturs ļaus kļūt par speciālistu, kurš spēs piedalīties programmatūras projektēšanā, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī jau esošās programmatūras pielāgošanā konkrētā pasūtītāja vajadzībām. Programmēšanas tehniķis apkalpo datorsistēmas un programmatūru, instalē un konfigurē esošo un vēlamo programmatūru. Pēc absolvēšanas ir iespēja strādāt uzņēmumos, kuros nepieciešams izveidot vai uzlabot sistēmu: tie var būt gan privāti uzņēmumi, gan valsts iestādes, kā arī specializēti IT  uzņēmumi, kuri nodarbojas ar dažādu programmatūru izstrādi. Var darboties arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Datorsistēmu tehniķis
+
PIKC Liepājas Valsts Tehnikums
Mācību ilgums: 4 gadi
Ikona - adrese

Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405, Latvija

Jaunieši no LVT apgūst robotu darbības principus

Absolvējot pamatskolu, iespēja apgūt vidējo profesionālo izglītību ar specialitāti "Datorsistēmu tehniķis". Mācību programmas apgūšanas rezultātā absolvents spēs brīvi pārvaldīt biroja lietojumprogrammas - dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanu un pārzinās datorlietotāja darba procesu automatizēšanu, varēs sagatavot un uzturēt vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā gan IT uzņēmumos, kas nodrošina datortehnikas un sistēmu apkalpošanu saviem klientiem, gan kā štata darbinieks uzņēmumos, kuri paši nodrošina savas datortehnikas un sistēmas apkopi.

Bakalaurs

Jaunieši mēģina saprast, kāda augstākā izglītība viņiem ir piemērotākā
Solis karjeras virzienā

Lai arī kas būtu Tava kaislība, to var papildināt ar IT, lai padarītu vēl labāku un mūsdienīgāku. Neatkarīgi ko esi nolēmis dzīvē darīt, IT sniegs tikai plašākas iespējas. Izvēlies studēt kādā no Liepājas augstākās izglītības iestādēm. Zemāk apskaties populārākās programmas.

Jauno mediju māksla un dizains
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 3 gadi
Grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā
Ikona - adrese

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītāja: Ivita Pelnēna

LiepU Jaunie mēdiji bauda mūziku

Bakalaura studiju programma "Jauno mediju māksla" ir multidisciplināra, dinamiska, reālas prakses vadīta, pētniecībā balstīta, uz sadarbību un komunikāciju orientēta. Pēc grāda iegūšanas, iespēja strādāt kādā radošās industrijas jomā vai arī turpināt izglītību RTU Liepāja maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Informācijas tehnoloģija
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 4 gadi
Grāds: Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā
Ikona - adrese

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

LiepU tiek apgūts programmēšanas kurss

"Informācijas tehnoloģija" programma nodrošina iespēju iegūt otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesiju. Studiju programmā teorētiskos un profesionālos kursus veido programmēšanas kursi, programmatūras inženierijas kursi, datortīklu un datorsistēmu kursi, matemātikas un fizikas kursi un multimediju tehnoloģiju kursi. Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt par programmēšanas inženieri organizācijās, kurās veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu, vai turpināt izglītību RTU Liepāja profesionālā maģistra studiju programmās "Informācijas tehnoloģija", "Vadības zinības" vai "Vispārējās izglītības skolotājs", kā arī ir iespēja studēt citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.

Viedās tehnoloģijas
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 4 gadi
Grāds: Profesionālais bakalaurs mehatronikā
Ikona - adrese

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

LiepU apgūst viedās tehnoloģijas

Programma “Viedās tehnoloģijas” sagatavo mehatronikas inženierus, kuri spēs izstrādāt, apkalpot un uzturēt kārtībā datorvadāmas ierīces, kurās plaši pielietota programmējamā elektronika, IT tehnoloģijas, mākslīgais intelekts un citi jaunākie risinājumi. Programmā īpaši tiek aicināti topošie studenti ar savām idejām - izstrādāt ierīci, kura kalpos par bāzi kursu, projektu un noslēguma darbiem. Programmā iekļautas  prakses un projektu realizēšanas iespējas gan universitātes ietvaros, gan vietējos un starptautiskos vadošos nozares uzņēmumos.

Vides inovāciju tehnoloģijas
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 4 gadi
Grāds: Profesionālais bakalaurs vides inženierzinātnēs
Ikona - adrese

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

LiepU jaunieši apgūst ķīmīju

Jauna studiju programma gan latviešu, gan angļu valodā. Programmas ietvaros iespēja praktiski likt lietā zināšanas vides inženierijā, kuras būs apgūtas teorētiskajos kursos un specializācijas kursos ar uzsvaru uz datorgrafikā balstītu projektēšanu, prototipēšanu un dažādu sensoru sistēmu izstrādi un pielietošanu - gan piesārņojuma mērījumiem, gan energoefektivitātes novērtēšanai un citiem mērķiem. Liela nozīme studijās būs materiālu otrreizējās izmantošanas aspektiem. Studiju procesā paredzētas vairākas prakses, kurās studenti piedalīsies, lai gūtu reālu pieredzi nākamajā profesijā. Papildus norisināsies vispārizglītojošie kursi tādās jomās kā uzņēmējdarbības un projektu vadība, lietišķā komunikācija u.c., ar mērķi vieglāk iekļauties uzņēmējdarbības vidē.

Maģistrs

Pasniedzējs pie tāfeles skaidro jauno vielu
Nākamais solis karjeras izaugsmei

Lai maksimāli veiksmīgi iesāktu savu karjeru, vai paceltu jau esošo karjeru nākamajā līmenī, Tev ir iespēja iegūt maģistra grādu šeit pat Liepājā. Pat ja iepriekšējā izglītība nav bijusi saistīta ar IT Tev ir iespēja startēt kādā no sekojošajām programmām.

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 2 gadi
Grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā
Ikona - adrese

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

Jauno mēdiju māksals izstāde

Studiju programmu "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" realizē RTU Liepāja sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA. Programma piedāvā apgūt jaunas zināšanas un prasmes ne tikai jaunajiem māksliniekiem, bet ikvienam interesentam - arī tiem, kas ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nākotnes nozarēs, kas saistītas ar radošumu, inovācijām, tehnoloģijām, mākslu, dizainu un kultūru. Programma piedāvā apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietojumu audiovizuālajās mākslās un radošajās industrijās. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves - veidot radošo karjeru kā individuālam māksliniekam, strādāt kādā radošās industrijas jomā vai veidot savu radošo uzņēmumu.

Informācijas tehnoloģija
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 1,5 - 3 gadi
Grāds: Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijās
Ikona - adrese

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

Jauinieši strādā pie datoriem pasniedzēja uzraudzībā

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus profesionālai darbībai IT un telekomunikāciju nozarē. Studiju rezultātā studējošie zina programmatūras inženieriju, IT nozares standartus un normatīvos aktus, projektu vadību, saskarsmes psiholoģiju, lietišķo etiķeti un darījumu ētiku, prot plānot, organizēt un kontrolēt programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas projektus, IT konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības, kā arī spēj komunicēt, pārliecināt, pamatot savu viedokli, plānot savu laiku, atrast, analizēt un apkopot informāciju, pašizglītoties. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina IT konsultācijas un informācijas sistēmu auditu, vai turpināt izglītību RTU Liepāja doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Ekotehnoloģija
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Grāds: Profesionālais maģistrs vides zinībās
Ikona - adrese

Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

Jaunieši izrāda savu eko projektu

Studiju programma "Ekotehnoloģijas" piedāvā  videszinātniskās studijas, kuras  ietver ekosistēmu inovatīvu apsaimniekošanu, ekoinovācijas radīšanu - tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kuru izmantošanas rezultātā tiek samazināta ietekme uz vidi, videi draudzīga patēriņa un ražošanas veida apguvi. Studijas ietver arī klasisko ekoloģisko zināšanu padziļināšanu un starpdisciplināru kompetenču apguvi, ekotehnoloģiju praktiskai realizācijai nepieciešamo vides pārvaldības instrumentu apguvi un ekotehnoloģisko domāšanas veidu. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves - strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā, nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultācijām uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā vai turpināt studijas RTU Liepāja doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Doktors

Jaunieši eksperimentē
Ir pienācis laiks sasniegt augstāko punktu karjerā

Brīdī, kad liekas vairs nav nekā jauna ko apgūt, par to ir jāpārliecinās! Ja vēlies sasniegt karjeras augstāko punktu, nav jādodas prom no Liepājas - to var izdarīt tepat studējot kādā no piedāvātajām IT doktorantūras studiju programmām.

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 3 gadi
Grāds:  Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās  vai Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs    
Ikona - adrese

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

Dāma strādā ar mikrokontrolieri

Studiju programma tiek īstenota, RTU Liepājas akadēmijai sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti. Programmas ietvaros iespēja apgūt e-studiju tehnoloģijas un pārvaldību, angļu valodas terminoloģiju, tāpat arī iespējams ierobežotās izvēles kursos (ko izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) apgūt informācijas tehnoloģiju vai izglītības un organizācijas zinātni. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē, darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes, izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai, kā arī piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi.

Mediju māksla un radošās tehnoloģijas
+
RTU Liepāja
Mācību ilgums: 3 gadi
Grāds: Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā
Ikona - adrese

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401, Latvija

Ikona - Pesona/avatars

Centra vadītājs: Dzintars Tomsons

Jauno mēdiju mākslas projekts

Doktora studiju programma realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA". Programma pavērs iespēju iegūt zinātniskā doktora grādu - Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā. Programma realizēta angļu valodā. Programmas mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdisciplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos. Programmas saturā iekļauta akadēmisko un teorētisko zināšanu bāzes apguve - laikmetīgā māksla, mediju teorija, tehnoloģiju vēsture, jauno mediju kultūra, pētniecības metodoloģija un ētika, u.c. Līdzās teorijai tiek apgūts arī mākslas radīšanas process, kas balstās reflektējošās praksēs un mākslas pētniecībā, kurā tiek izmantotas inovāciju tehnoloģijas un zinātne. Šī ir vienīgā doktorantūra Latvijā, kura ir adresēta māksliniekiem - pētniekiem.

Saņem jaunumus e-pastā
Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Diemžēl, neizdevās pieteikties jaunumiem! Mēģiniet vēlreiz!